(Moderny webdizajn)
(revert s5 na anglictinu)
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
{{Course
   | name = Moderný prístup k webdizajnu
+
   | name = Modern Approaches to Web Design
 
   | code = 1-AIN-636/2-AIN-636
 
   | code = 1-AIN-636/2-AIN-636
   | prerequisites = žiadne
+
   | prerequisites = none
   | semester = Zimný
+
   | semester = Summer
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
+
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
 
   | webpage = http://webdesign.courses.matfyz.sk/  
 
   | webpage = http://webdesign.courses.matfyz.sk/  
Line 12: Line 12:
 
   | email = teaching[[Image:zavinac.gif|@]]tbc.sk
 
   | email = teaching[[Image:zavinac.gif|@]]tbc.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/  
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/  
   | description =  Kurz dáva prehľad súčasných trendov vo web dizajne, poskytuje prehľad súčasných a stále sa vyvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov, s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených kvalitných webových stránok v súlade so štandardami W3C konzorcia.
+
   | description =  Course surveys current trends in Web design, provides overview on currently available and ever emerging family of Web design technologies, techniques and tools, with emphasis on creating highly usable, accessible, and carefully balanced high quality Web pages in accordance with the W3C's recommendations.  
   | offered_in = Povinný v Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Applied Informatics]]
 
   | recommendations = none
 
   | recommendations = none
 
}}
 
}}

Revision as of 00:03, 25 October 2008

Modern Approaches to Web Design 1-AIN-636/2-AIN-636

go to list of all courses...

Course name and code: Modern Approaches to Web Design (1-AIN-636/2-AIN-636)
Prerequisite courses: none
Available in/recommended study year: Summer semester / 1-2
Form and # of hours/week: L - lecture (2), P - practicals (2)
Credits: 6
Evaluation (semester/exam): 50/50
Course webpage: http://webdesign.courses.matfyz.sk/
Information sheet: 1-AIN-636/2-AIN-636 information sheet
Teacher(s): Martin Homola
E-mail: teaching@tbc.sk
Homepage(s): http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Short description:

Course surveys current trends in Web design, provides overview on currently available and ever emerging family of Web design technologies, techniques and tools, with emphasis on creating highly usable, accessible, and carefully balanced high quality Web pages in accordance with the W3C's recommendations.

Offered in these study programs: Obligatory in Master program in Applied Informatics

Recommendations: none