(new page)
 
(Moderny webdizajn)
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Modern Approaches to Web Design
+
   | name = Moderný prístup k webdizajnu
 
   | code = 1-AIN-636/2-AIN-636
 
   | code = 1-AIN-636/2-AIN-636
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
 
   | webpage = http://webdesign.courses.matfyz.sk/  
 
   | webpage = http://webdesign.courses.matfyz.sk/  
Line 12: Line 12:
 
   | email = teaching[[Image:zavinac.gif|@]]tbc.sk
 
   | email = teaching[[Image:zavinac.gif|@]]tbc.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/  
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/  
   | description = Course surveys current trends in Web design, provides overview on currently available and ever emerging family of Web design technologies, techniques and tools, with emphasis on creating highly usable, accessible, and carefully balanced high quality Web pages in accordance with the W3C's recommendations.  
+
   | description = Kurz dáva prehľad súčasných trendov vo web dizajne, poskytuje prehľad súčasných a stále sa vyvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov, s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených kvalitných webových stránok v súlade so štandardami W3C konzorcia.
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinný v Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = none
 
   | recommendations = none
 
}}
 
}}

Revision as of 22:58, 24 October 2008

Moderný prístup k webdizajnu 1-AIN-636/2-AIN-636

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Moderný prístup k webdizajnu (1-AIN-636/2-AIN-636)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://webdesign.courses.matfyz.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-636/2-AIN-636 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola
E-mail: teaching@tbc.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Popis predmetu:

Kurz dáva prehľad súčasných trendov vo web dizajne, poskytuje prehľad súčasných a stále sa vyvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov, s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených kvalitných webových stránok v súlade so štandardami W3C konzorcia.

Je časťou študijného programu: Povinný v Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: none