Line 1: Line 1:
Cieľom bakalárskej implementačnej práce je transformovať platnú legislatívnu úpravu ( napr. Zákonník práce - z.č. 311/2001 Z.z., Občiansky súdny poriadok - z.č. 99/1963 Z.z., ...) do logického programu. Do takto získaného programu sa pridajú vstupy uživateľa vo forme faktov a následne vypočítaný stabilný model bude obsahovať ( z danej legislatívy ) vyplívajúce povinnosti a možnosti.
+
Cieľom bakalárskej implementačnej práce je transformovať platnú legislatívnu úpravu ( napr. Zákonník práce - z.č. 311/2001 Z.z., Občiansky súdny poriadok - z.č. 99/1963 Z.z., ...) do logického programu. Do takto získaného programu sa pridajú vstupy uživateľa vo forme faktov a následne vypočítaný stabilný model bude obsahovať ( z danej legislatívy ) vyplývajúce povinnosti a možnosti.
  
 
Vypracovanie práce bude pozostávať z:
 
Vypracovanie práce bude pozostávať z:

Latest revision as of 08:02, 7 May 2009

Cieľom bakalárskej implementačnej práce je transformovať platnú legislatívnu úpravu ( napr. Zákonník práce - z.č. 311/2001 Z.z., Občiansky súdny poriadok - z.č. 99/1963 Z.z., ...) do logického programu. Do takto získaného programu sa pridajú vstupy uživateľa vo forme faktov a následne vypočítaný stabilný model bude obsahovať ( z danej legislatívy ) vyplývajúce povinnosti a možnosti.

Vypracovanie práce bude pozostávať z:

  • navrhnutia predikátov a faktov na reprezentáciu jednotlivých právnych skutočností
  • transformácie právneho textu do pravidiel logického programu nad jazykom navrhnutým v predchádzajúcom bode

Od uchádzača sa očakáva aktívny záujem o právo a schopnosť porozumieť právnym dokumentom.