Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = [[Modelling and Rendering Techniques]]
+
   | webpage = [[Modelling and Rendering Techniques (Materials)]]
 
   | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 
   | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk

Latest revision as of 18:57, 11 September 2014

Modelovacie a renderovacie techniky 1-AIN-535

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Modelovacie a renderovacie techniky (1-AIN-535)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Modelling and Rendering Techniques (Materials)
Informačný list: Informačný list 1-AIN-535 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s modelovacími a renderovacími technikami.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne