Vývoj mobilných aplikácií 1-AIN-472/12

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vývoj mobilných aplikácií (1-AIN-472/12)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-472/12 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/

Popis predmetu:

OS Android

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 13:24, 25 October 2013 by Borovansky (Talk | contribs) (Created page with "{{Predmet | name = Vývoj mobilných aplikácií | code = 1-AIN-472/12 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 3 | credits = 3 | form = K - kurz (4)…")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)