(Created page with "{{Predmet | name = Vývoj mobilných aplikácií | code = 1-AIN-472/12 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 3 | credits = 3 | form = K - kurz (4)…")
 
 
Line 5: Line 5:
 
   | semester = Zimný
 
   | semester = Zimný
 
   | year = 3
 
   | year = 3
   | credits = 3
+
   | credits = 6
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | evaluation = 100/0
 
   | evaluation = 100/0

Latest revision as of 08:49, 9 September 2020

Vývoj mobilných aplikácií 1-AIN-472/12

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vývoj mobilných aplikácií (1-AIN-472/12)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-472/12 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/

Popis predmetu:

OS Android

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne