Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Katedra aplikovanej informatiky
Email: milos.sramek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i5
Adresa: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [1]

Výučba

Revision as of 14:43, 8 April 2010 by Sramek (Talk | contribs)