Line 12: Line 12:
  
 
== Výučba ==
 
== Výučba ==
* [[Visualization of multidimensional data|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
+
* [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Multidimensional_Data_Visualisation/sk Vizualizácia viacrozmerných dát]]
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
+
* [Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]
  
 
== Výskum ==
 
== Výskum ==

Revision as of 14:43, 8 April 2010

Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Katedra aplikovanej informatiky
Email: milos.sramek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i5
Adresa: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [1]

Výučba