Line 11: Line 11:
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Výučba ===
+
== Výučba ==
 
* [[Visualization of multidimensional data|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
 
* [[Visualization of multidimensional data|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
 
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
 
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
  
=== Výskum ===
+
== Výskum ==
 
* Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
 
* Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
 
** interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,  
 
** interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,  
Line 28: Line 28:
 
* Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní
 
* Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní
  
 +
== Študentské práce ==
 +
=== Dizertačné práce ===
 +
* Marek Zimányi, ukončené 2007, téma ''Model Based Reconstruction for Volume Visualization''
 +
* Pavol Novotný, od 2003-2008, téma ''Voxelization of Solids With Sharp Details''
 +
* Július Parulek, 2003-2008, téma ''A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells''
 +
* Matúš Straka, TU Viendeň, 2003 - 2006, téma ''Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets''
 +
* Michal Červeňanský (od 2005, po dizertačnej skúške),
 +
* Anton Vaško (od 2005, po dizertačnej skúške),
 +
* Michal Remiš (od 2007, po dizertačnej skúške),
 +
* Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 +
* Michal Hučko (od 2008)
 +
* Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)
 +
=== Diplomové práce ===
 +
* Marek Zimányi (1998)
 +
* Ondrej Lonek (2001)
 +
* Pavol Novotný (2003)
 +
* Július Parulek (2003)
 +
* Michal Červeňanský (2004)
 +
* Anton Vaško (2005)
 +
* Andrea Harant (TU Viedeň, 2005)
 +
* Matthias Bernhard (TU Viedeň, 2006)
 +
* Tomáš Pail (2005)
 +
* Dušan Migra (2005)
 +
* Marta Reznáková 2009)
 +
=== Bakalárske práce ===
 +
* Tomáš Palkovič (2008)
 +
* Lukáš Gamrát (2008)
 +
* Ivan Grund (2009)
  
 
=== [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/page/Publications.html Publikácie] ===
 
=== [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/page/Publications.html Publikácie] ===

Revision as of 15:17, 8 April 2010

Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Katedra aplikovanej informatiky
Email: milos.sramek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i5
Adresa: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [1]

Výučba

Výskum

 • Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
  • interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
  • vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
  • spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 • Modelovanie
  • objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí, algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
  • implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 • Vizualizácia objemových dát
  • povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
  • medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 • Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní

Študentské práce

Dizertačné práce

 • Marek Zimányi, ukončené 2007, téma Model Based Reconstruction for Volume Visualization
 • Pavol Novotný, od 2003-2008, téma Voxelization of Solids With Sharp Details
 • Július Parulek, 2003-2008, téma A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells
 • Matúš Straka, TU Viendeň, 2003 - 2006, téma Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets
 • Michal Červeňanský (od 2005, po dizertačnej skúške),
 • Anton Vaško (od 2005, po dizertačnej skúške),
 • Michal Remiš (od 2007, po dizertačnej skúške),
 • Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 • Michal Hučko (od 2008)
 • Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)

Diplomové práce

 • Marek Zimányi (1998)
 • Ondrej Lonek (2001)
 • Pavol Novotný (2003)
 • Július Parulek (2003)
 • Michal Červeňanský (2004)
 • Anton Vaško (2005)
 • Andrea Harant (TU Viedeň, 2005)
 • Matthias Bernhard (TU Viedeň, 2006)
 • Tomáš Pail (2005)
 • Dušan Migra (2005)
 • Marta Reznáková 2009)

Bakalárske práce

 • Tomáš Palkovič (2008)
 • Lukáš Gamrát (2008)
 • Ivan Grund (2009)

Publikácie