Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = Doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
+
   | fullname = Prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
 
   | caption  = Miloš Šrámek
 
   | caption  = Miloš Šrámek
 
   | image    =  
 
   | image    =  
Line 16: Line 16:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
 +
** interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
 +
** vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
 +
**spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 +
* Modelovanie
 +
** objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí,  algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
 +
** implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 +
* Vizualizácia objemových dát
 +
** povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
 +
** medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 +
* Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní
 +
 
 +
 
 +
=== [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/page/Publications.html|Publikácie] ===
  
=== Publikácie ===
 
* ''chýba''
 
  
 
}}
 
}}

Revision as of 14:55, 8 April 2010

Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: Prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Katedra aplikovanej informatiky
Email: milos.sramek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i5
Adresa: Prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [1]

Výučba

Výskum

 • Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
  • interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
  • vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
  • spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 • Modelovanie
  • objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí, algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
  • implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 • Vizualizácia objemových dát
  • povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
  • medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 • Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní


[2]