m
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Visualization of multidimensional data|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
 
* [[Visualization of multidimensional data|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
* [[GNU/Linux and its tools|GNU/Linux a jeho prostriedky]]
 
 
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
 
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
  

Revision as of 14:17, 31 July 2009

Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: Doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Katedra aplikovanej informatiky
Email: milos.sramek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i5
Adresa: Doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [1]

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýba