(Odstránený doktorand na jeho žiadosť)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Miloš Šrámek
 
   | caption  = Miloš Šrámek
 
   | image    =  
 
   | image    =  
  | section  = Katedra aplikovanej informatiky
+
   | position = externý učiteľ
   | position = učiteľ
+
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = i5
+
   | room    =  
   | email    = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
   | web      = [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos]
+
   | web      = [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos Osobná stránka]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
Line 34: Line 33:
 
* Július Parulek, 2003-2008, téma ''A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells''
 
* Július Parulek, 2003-2008, téma ''A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells''
 
* Matúš Straka, TU Viedeň, 2003 - 2006, téma ''Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets''
 
* Matúš Straka, TU Viedeň, 2003 - 2006, téma ''Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets''
* Michal Červeňanský (od 2005, po dizertačnej skúške),
+
* Michal Červeňanský (2005-2010, téma ''Graphics Computations on GPU in the OpenGl Environment''),
* Anton Vaško (od 2005, po dizertačnej skúške),
+
* Anton Vaško (od 2005-2011, ''Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-
* Michal Remiš (od 2007, po dizertačnej skúške),
+
Enhanced General-Purpose Processors''),
 
* Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 
* Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
* Michal Hučko (od 2008)
+
* Michal Hučko (od 2008, po dizertačnej skúške)
 
* Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)
 
* Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)
 
=== Diplomové práce ===
 
=== Diplomové práce ===
Line 52: Line 51:
 
* Dušan Migra (2005)
 
* Dušan Migra (2005)
 
* Marta Reznáková 2009)
 
* Marta Reznáková 2009)
 +
* Erika Pálešová (2009)
 +
* Ivan Kolesár (2011)
 
=== Bakalárske práce ===
 
=== Bakalárske práce ===
 
* Tomáš Palkovič (2008)
 
* Tomáš Palkovič (2008)
 
* Lukáš Gamrát (2008)
 
* Lukáš Gamrát (2008)
* Ivan Grund (2009)
+
 
  
 
== Publikácie ==
 
== Publikácie ==
* [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/page/Publications.html Zoznam]
+
* [http://bender.dam.fmph.uniba.sk/~milos/page/Publications.html Zoznam]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 18:16, 5 December 2018

Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
externý učiteľ
Email: milos.sramek@oeaw.ac.at
Adresa: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Osobná stránka

Výučba

Výskum

 • Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
  • interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
  • vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
  • spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 • Modelovanie
  • objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí, algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
  • implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 • Vizualizácia objemových dát
  • povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
  • medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 • Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní

Študentské práce

Dizertačné práce

 • Marek Zimányi, ukončené 2007, téma Model Based Reconstruction for Volume Visualization
 • Pavol Novotný, od 2003-2008, téma Voxelization of Solids With Sharp Details
 • Július Parulek, 2003-2008, téma A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells
 • Matúš Straka, TU Viedeň, 2003 - 2006, téma Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets
 • Michal Červeňanský (2005-2010, téma Graphics Computations on GPU in the OpenGl Environment),
 • Anton Vaško (od 2005-2011, Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-

Enhanced General-Purpose Processors),

 • Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 • Michal Hučko (od 2008, po dizertačnej skúške)
 • Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)

Diplomové práce

 • Marek Zimányi (1998)
 • Ondrej Lonek (2001)
 • Pavol Novotný (2003)
 • Július Parulek (2003)
 • Michal Červeňanský (2004)
 • Anton Vaško (2005)
 • Andrea Harant (TU Viedeň, 2005)
 • Matthias Bernhard (TU Viedeň, 2006)
 • Tomáš Pail (2005)
 • Dušan Migra (2005)
 • Marta Reznáková 2009)
 • Erika Pálešová (2009)
 • Ivan Kolesár (2011)

Bakalárske práce

 • Tomáš Palkovič (2008)
 • Lukáš Gamrát (2008)


Publikácie