(Odstránený doktorand na jeho žiadosť)
 
(14 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = Doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
+
   | fullname = prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
 
   | caption  = Miloš Šrámek
 
   | caption  = Miloš Šrámek
 
   | image    =  
 
   | image    =  
  | section  = Katedra aplikovanej informatiky
+
   | position = externý učiteľ
   | position = učiteľ
+
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = i5
+
   | room    =  
   | email    = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
   | web      = [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos]
+
   | web      = [http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos Osobná stránka]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Výučba ===
+
== Výučba ==
* [[Visualization of multidimensional data|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
+
* [[Multidimensional Data Visualisation|Vizualizácia viacrozmerných dát]]
 
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
 
* [[Volume Graphics Seminar|Seminár o objemovej grafike]]
  
=== Výskum ===
+
== Výskum ==
* ''chýba''
+
* Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
 +
** interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
 +
** vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
 +
**spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 +
* Modelovanie
 +
** objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí,  algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
 +
** implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 +
* Vizualizácia objemových dát
 +
** povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
 +
** medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 +
* Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní
  
=== Publikácie ===
+
== Študentské práce ==
* ''chýba''
+
=== Dizertačné práce ===
 +
* Marek Zimányi, ukončené 2007, téma ''Model Based Reconstruction for Volume Visualization''
 +
* Pavol Novotný, od 2003-2008, téma ''Voxelization of Solids With Sharp Details''
 +
* Július Parulek, 2003-2008, téma ''A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells''
 +
* Matúš Straka, TU Viedeň, 2003 - 2006, téma ''Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets''
 +
* Michal Červeňanský (2005-2010, téma ''Graphics Computations on GPU in the OpenGl Environment''),
 +
* Anton Vaško (od 2005-2011, ''Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-
 +
Enhanced General-Purpose Processors''),
 +
* Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 +
* Michal Hučko (od 2008, po dizertačnej skúške)
 +
* Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)
 +
=== Diplomové práce ===
 +
* Marek Zimányi (1998)
 +
* Ondrej Lonek (2001)
 +
* Pavol Novotný (2003)
 +
* Július Parulek (2003)
 +
* Michal Červeňanský (2004)
 +
* Anton Vaško (2005)
 +
* Andrea Harant (TU Viedeň, 2005)
 +
* Matthias Bernhard (TU Viedeň, 2006)
 +
* Tomáš Pail (2005)
 +
* Dušan Migra (2005)
 +
* Marta Reznáková 2009)
 +
* Erika Pálešová (2009)
 +
* Ivan Kolesár (2011)
 +
=== Bakalárske práce ===
 +
* Tomáš Palkovič (2008)
 +
* Lukáš Gamrát (2008)
  
 +
 +
== Publikácie ==
 +
* [http://bender.dam.fmph.uniba.sk/~milos/page/Publications.html Zoznam]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 18:16, 5 December 2018

Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
externý učiteľ
Email: milos.sramek@oeaw.ac.at
Adresa: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Osobná stránka

Výučba

Výskum

 • Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
  • interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
  • vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
  • spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 • Modelovanie
  • objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí, algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
  • implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 • Vizualizácia objemových dát
  • povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
  • medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 • Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní

Študentské práce

Dizertačné práce

 • Marek Zimányi, ukončené 2007, téma Model Based Reconstruction for Volume Visualization
 • Pavol Novotný, od 2003-2008, téma Voxelization of Solids With Sharp Details
 • Július Parulek, 2003-2008, téma A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells
 • Matúš Straka, TU Viedeň, 2003 - 2006, téma Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets
 • Michal Červeňanský (2005-2010, téma Graphics Computations on GPU in the OpenGl Environment),
 • Anton Vaško (od 2005-2011, Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-

Enhanced General-Purpose Processors),

 • Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 • Michal Hučko (od 2008, po dizertačnej skúške)
 • Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)

Diplomové práce

 • Marek Zimányi (1998)
 • Ondrej Lonek (2001)
 • Pavol Novotný (2003)
 • Július Parulek (2003)
 • Michal Červeňanský (2004)
 • Anton Vaško (2005)
 • Andrea Harant (TU Viedeň, 2005)
 • Matthias Bernhard (TU Viedeň, 2006)
 • Tomáš Pail (2005)
 • Dušan Migra (2005)
 • Marta Reznáková 2009)
 • Erika Pálešová (2009)
 • Ivan Kolesár (2011)

Bakalárske práce

 • Tomáš Palkovič (2008)
 • Lukáš Gamrát (2008)


Publikácie