Miloš Šrámek

Miloš Šrámek
Meno: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
externý učiteľ
Email: milos.sramek@oeaw.ac.at
Adresa: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Osobná stránka

Výučba

Výskum

 • Spracovanie dvoj- a trojrozmerných obrazových dát
  • interaktívna segmentácia objemových dát, škálovaná watershed transformácia, segmentácia a analýza objemových dát pomocou watershed transformácie,
  • vyhladzovanie dát pomocou anizotrópnej difúzie, dekonvolúcia v konfokálnej mikroskopii,
  • spracovanie dát s veľmi veľkým objemom, paralelné a prúdové spracovanie objemových dát
 • Modelovanie
  • objemová reprezentácia objektov prostredníctvom vzdialenostných polí, algoritmy na voxelizáciu geometrických objektov,
  • implicitné modelovanie, modelovanie biologických štruktúr
 • Vizualizácia objemových dát
  • povrchové a objemové renderovacie techniky, algoritmus trasovania lúčov v objemovej grafike, akceleračné techniky pre trasovanie lúčov, hardvérové urýchľovanie vizualizácie objemových dát,
  • medicínske zobrazovanie a zobrazovanie konfokálnych dát, návrh prenosových funkcií pre vizualizáciu, techniky interakcie
 • Aplikácie slobodného a otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní

Študentské práce

Dizertačné práce

 • Marek Zimányi, ukončené 2007, téma Model Based Reconstruction for Volume Visualization
 • Pavol Novotný, od 2003-2008, téma Voxelization of Solids With Sharp Details
 • Július Parulek, 2003-2008, téma A Problem Solving Environment for Stereology Based Implicit Modeling of Muscle Cells
 • Matúš Straka, TU Viedeň, 2003 - 2006, téma Processing and Visualization of CT Angiographic Datasets
 • Michal Červeňanský (2005-2010, téma Graphics Computations on GPU in the OpenGl Environment),
 • Anton Vaško (od 2005-2011, Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-

Enhanced General-Purpose Processors),

 • Juraj Starinský (od 2007, po dizertačnej skúške)
 • Michal Hučko (od 2008, po dizertačnej skúške)
 • Andrej Varchola (TU Viedeň, od 2006)

Diplomové práce

 • Marek Zimányi (1998)
 • Ondrej Lonek (2001)
 • Pavol Novotný (2003)
 • Július Parulek (2003)
 • Michal Červeňanský (2004)
 • Anton Vaško (2005)
 • Andrea Harant (TU Viedeň, 2005)
 • Matthias Bernhard (TU Viedeň, 2006)
 • Tomáš Pail (2005)
 • Dušan Migra (2005)
 • Marta Reznáková 2009)
 • Erika Pálešová (2009)
 • Ivan Kolesár (2011)

Bakalárske práce

 • Tomáš Palkovič (2008)
 • Lukáš Gamrát (2008)


Publikácie

(Presmerované z Milos Sramek)