Line 8: Line 8:
 
   | room    = m161
 
   | room    = m161
 
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://dipl.uby.sk homepage]
+
   | web      = [http://www.sccg.sk/~remis/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [http://cvicenia.uby.sk Programovanie v C++]
+
* [http://upg.uby.sk Úvod do počítačovej grafiky]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* image processing
+
* implicit surfaces
* volume graphics
+
* physically based deformations
 
* 3D interaction
 
* 3D interaction
  

Revision as of 02:29, 13 March 2009

Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: Mgr. Michal Remiš
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: remis@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • implicit surfaces
  • physically based deformations
  • 3D interaction

Publikácie

  • chýbajú