Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 471
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 471
 
   | room    = m161
 
   | room    = m161
   | email    = remis[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = michal.remis[[Image:zavinac.gif|@]]uby.sk
 
   | web      = [http://www.uby.sk homepage]
 
   | web      = [http://www.uby.sk homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =

Latest revision as of 15:53, 4 November 2012

Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: RNDr. Michal Remiš
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: michal.remis@uby.sk
Miestnosť: m161
Adresa: RNDr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • [Úvod do počítačovej grafiky]
  • [OpenCV]

Výskum

  • implicit surfaces
  • physically based deformations
  • 3D interaction

Publikácie

  • chýbajú