Michal Remiš

Michal Remiš
Meno: Mgr. Michal Remiš
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Remiš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Výučba

Výskum

  • image processing
  • volume graphics
  • 3D interaction