Michal Kráčalík

Michal Kráčalík
Meno: Dr. mont. Michal Kráčalík
doktorand
Telefón: pracovný telefón, typicky +421 2 602 95 nnn, kde nnn je klapka vašej miestnosti
Email: michal.kracalik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: miestnosť
Konzultačné hodiny: konzultačné hodiny
Adresa: Dr. mont. Michal Kráčalík
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://example.com/your-home-page-address (ak nemáte, vynechajte celý riadok)

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • téma 1
  • téma 2

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti

(Presmerované z Michal Kracalik)