Michal Chládek

Michal Chládek – fotografia
Meno: Mgr. Michal Chládek
doctoral student
Email: chladek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M113
Adresa: Mgr. Michal Chládek
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Letný semester:

Zimný semester:

Výskum

fyzikálne simulácie a simulácie kvapalín

Publikácie

EviPUB UK

Revision as of 11:20, 7 June 2012 by Chladek (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)