Michal Chládek

Michal Chládek
Meno: Mgr. Michal Chládek
doctoral student
Email: chladek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M113
Adresa: Mgr. Michal Chládek
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Letný semester:

Zimný semester:

Výskum

fyzikálne simulácie a simulácie kvapalín

Publikácie

EviPUB UK

(Presmerované z Michal Chladek)