Michal Červeňanský

Michal Červeňanský
Meno: Mgr. Michal Červeňanský
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: Michal.Cervenansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Červeňanský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 10:41, 2 September 2008 by Blaho (Talk | contribs)