Line 8: Line 8:
 
   | room    = m161
 
   | room    = m161
 
   | email    = Michal.Cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = Michal.Cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~cervenansky/ homepage]
+
   | web      = [http://www.sccg.sk/~cervenansky/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  

Revision as of 10:41, 2 September 2008

Michal Červeňanský

Michal Červeňanský
Meno: Mgr. Michal Červeňanský
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: Michal.Cervenansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m161
Adresa: Mgr. Michal Červeňanský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú