Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Real_Time_Graphics|Grafika v reálnom čase]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 14:48, 9 April 2010

Michal Červeňanský

Michal Červeňanský
Meno: RNDr. Michal Červeňanský
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: Michal.Cervenansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m160
Adresa: RNDr. Michal Červeňanský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie