(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Michal Červeňanský
 
   | fullname = RNDr. Michal Červeňanský
 
   | caption  = Michal Červeňanský
 
   | caption  = Michal Červeňanský
   | image    =  
+
   | image    = miso.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Real_Time_Graphics|Grafika v reálnom čase]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Latest revision as of 15:17, 9 April 2010

Michal Červeňanský

Michal Červeňanský
Meno: RNDr. Michal Červeňanský
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 471
Email: Michal.Cervenansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m160
Adresa: RNDr. Michal Červeňanský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie