Pavol Vančo

Pavol Vančo
Meno: Mgr. Michal Čertický
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: vanco@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I6
Adresa: Mgr. Michal Čertický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

 • Zimný semester: výmenný pobyt Erasmus (v zahraničí)
 • Letný semester: cvičenia k predmetu Neurónové siete

Výskum

 • Neurónové siete
  • Samoorganizujúce sa mapy (SOM)
  • Spracovanie štruktúrovaných dát
  • Modely MSOM, RecSOM, SOMSD

Publikácie

 • P. Vančo, Matematika. Algebraické štruktúry, Univerzita Komenského, Bratislava 2008.
 • I. Farkaš, P. Vančo, Spracovanie postupností symbolov pomocou rekurzívnych neurónových máp, Kognice a umělý život VII, 99-106, 2007.
 • P. Vančo, M. Nagy, Creating of Slovak electronic phonetic dictionary for use in speech recognition, Computer Treatment of Slavic and East European Languages, 216-219, 2005.
Revision as of 11:15, 8 September 2009 by Petrovic (Talk | contribs) (New page: {{Osoba | fullname = Mgr. Michal Čertický | caption = Pavol Vančo | image = Vanco.jpg‎ | section = | position = doktorand | phone = (+421 2 602 95) 443 | room ...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)