Michal Čertický

Michal Čertický
Meno: RNDr. Michal Čertický
doktorand
Email: certicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-6
Adresa: RNDr. Michal Čertický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: breakk.no-ip.org

Výskum

  • Symbolická reprezentácia znalostí a usudzovanie
  • Znalostní kognitívni agenti
  • Multi-agentové systémy

Linky

Výučba

Revision as of 11:32, 29 May 2013 by Certicky (Talk | contribs)