(New page: {{Osoba | fullname = Mgr. Michal Čertický | caption = Pavol Vančo | image = Vanco.jpg‎ | section = | position = doktorand | phone = (+421 2 602 95) 443 | room ...)
 
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
 
   | fullname = Mgr. Michal Čertický
 
   | fullname = Mgr. Michal Čertický
   | caption  = Pavol Vančo
+
   | caption  = Michal Čertický
   | image    = Vanco.jpg‎
+
   | image    = Certicky.jpg‎
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
+
   | phone    =  
   | room    = I6
+
   | room    = M161
   | email    = vanco[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = certicky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~vanco homepage]
+
   | web      = [http://breakk.no-ip.org/ breakk.no-ip.org]
 
   | info    =
 
   | info    =
 
=== Výučba ===
 
* Zimný semester: výmenný pobyt Erasmus (v zahraničí)
 
* Letný semester: cvičenia k predmetu Neurónové siete
 
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* Neurónové siete
+
* Symbolická reprezentácia znalostí a usudzovanie
** Samoorganizujúce sa mapy (SOM)
+
* Znalostní kognitívni agenti
** Spracovanie štruktúrovaných dát
+
* Multi-agentové systémy
** Modely MSOM, RecSOM, SOMSD
+
  
=== Publikácie ===
 
* P. Vančo, Matematika. Algebraické štruktúry, Univerzita Komenského, Bratislava 2008.
 
* I. Farkaš, P. Vančo, Spracovanie postupností symbolov pomocou rekurzívnych neurónových máp, Kognice a umělý život VII, 99-106, 2007.
 
* P. Vančo, M. Nagy, Creating of Slovak electronic phonetic dictionary for use in speech recognition, Computer Treatment of Slavic and East European Languages, 216-219, 2005.
 
 
}}
 
}}

Revision as of 15:27, 8 September 2009

Michal Čertický

Michal Čertický
Meno: Mgr. Michal Čertický
doktorand
Email: certicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M161
Adresa: Mgr. Michal Čertický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: breakk.no-ip.org

Výskum

  • Symbolická reprezentácia znalostí a usudzovanie
  • Znalostní kognitívni agenti
  • Multi-agentové systémy