m
Line 19: Line 19:
 
* [http://grasp-planner.net23.net/ GRASP - Graph Search based ASP Planner]
 
* [http://grasp-planner.net23.net/ GRASP - Graph Search based ASP Planner]
 
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~siska/lcp/ LCP: A Lightweight Communication Platform]
 
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~siska/lcp/ LCP: A Lightweight Communication Platform]
 +
* [http://sscaitournament.com/ SSCAI: Student StarCraft AI Tournament]
  
 
== Výučba ==
 
== Výučba ==
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/zui/ Základy Umelej Inteligencie]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/zui/ Základy Umelej Inteligencie]
 
}}
 
}}

Revision as of 01:53, 26 October 2012

Michal Čertický

Michal Čertický
Meno: Mgr. Michal Čertický
doktorand
Email: certicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-6
Adresa: Mgr. Michal Čertický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: breakk.no-ip.org

Výskum

  • Symbolická reprezentácia znalostí a usudzovanie
  • Znalostní kognitívni agenti
  • Multi-agentové systémy

Linky

Výučba