Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = M161
+
   | room    = I-6
 
   | email    = certicky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = certicky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://breakk.no-ip.org/ breakk.no-ip.org]
 
   | web      = [http://breakk.no-ip.org/ breakk.no-ip.org]

Revision as of 17:04, 11 October 2011

Michal Čertický

Michal Čertický
Meno: Mgr. Michal Čertický
doktorand
Email: certicky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-6
Adresa: Mgr. Michal Čertický
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: breakk.no-ip.org

Výskum

  • Symbolická reprezentácia znalostí a usudzovanie
  • Znalostní kognitívni agenti
  • Multi-agentové systémy

Linky

Výučba