Metodológia empirického výskumu 2-IKV-116

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Metodológia empirického výskumu (2-IKV-116)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Methodology of Empirical Research
Informačný list: Informačný list 2-IKV-116 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Jakub Šrol
E-mail: jakub.srol@savba.sk
Domovská stránka: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol

Popis predmetu:

tba

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

Revision as of 15:32, 22 September 2017 by Kluka (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)