(Created page with "{{Predmet | name = Metodológia empirického výskumu | code = 2-IKV-116 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 1 | credits = 5 | form = P - pred...")
 
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.
+
   | teacher = Mgr. Jakub Šrol
   | email = lenka.kostovicova[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
+
   | email = jakub.srol[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
   | homepage = http://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova
+
   | homepage = https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol
 
   | description = tba
 
   | description = tba
 
   | offered_in = Vyrovnávací v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Vyrovnávací v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 17:15, 20 September 2017

Metodológia empirického výskumu 2-IKV-116

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Metodológia empirického výskumu (2-IKV-116)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-116 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Jakub Šrol
E-mail: jakub.srol@savba.sk
Domovská stránka: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol

Popis predmetu:

tba

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne