Doplnkové cvičenie k matematike (1) 1-AIN-111

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Doplnkové cvičenie k matematike (1) (1-AIN-111)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-111 (fakultná služba)
Vyučujúci: Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
E-mail: presnajder@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka

Popis predmetu:

Zlepšenie zručnosti pri riešení úloh a formulovaní problémov súvisiacich s predmetom 1-AIN-110 Matematika (1).

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Tento predmet sa organizuje pre študentov, ktorí sa necítia dostatočne isto v Matematike. Umožňuje im získať viac skúseností, vysvetlenia a zlepšiť ich šance na zvládnutie predmetu Matematika.