Matematika (3) 1-AIN-410

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (3) (1-AIN-410)
Prerekvizity: 1-AIN-120, 1-AIN-160
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/mat3/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-410 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
E-mail: jajcayova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/~jajcayova/

Popis predmetu:

Štúdium algebraických štruktúr, ktoré sa používajú v informatike.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, suspendovaný na rok 2008/2009

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Mathematics 3)