Magisterský program Kognitívna veda (do 2014-2015)

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom programu je prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
Koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Bloky vyrovnávacích predmetov
povinný výber: aspoň 1 blok (z 2 blokov)

  • Vyrovnávacie predmety - umelá inteligencia
2-IKV-101 Základy programovania Farkaš I. 1/W P2,C2 5 50/50
2-IKV-102 Matematika Kohanová I. 1/W L2,P2 5 50/50
2-IKV-103 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu Markošová M. 1/W L2,S2 5 50/50
  • Vyrovnávacie predmety - psychológia
2-IKV-111 Základy psychológie Čavojová V. 1/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-116 Metodológia empirického výskumu Kostovičová L. 1/W L2,S1 5 50/50

Povinné predmety

2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy Takáč M. 1/W L2,S1 5 70/30
2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle Kamhal D. 1/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-123 Úvod do neurovedy Ostatníková D. 1/W L3 5 30/70
2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie Farkaš I. 1/W L2,S1 5 70/30
2-IKV-113 Kognitívna psychológia Rybár J. 1/S L2,S2 5 50/50
2-IKV-122 Semestrálny projekt Cimrová B. 1/S LP4 5 100/0
2-IKV-921 Diplomový seminár KAI 2/S C4 5 70/30
2-IKV-910 Diplomová práca KAI 2/S D 20 70/30

Povinne voliteľné predmety

  • Umelá inteligencia, povinný výber: 10 kreditov
2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie Baláž M. 2-IKV-103! 1/S L2,P2 5 50/50
2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2) Markošová M. 2-IKV-103! 1/S L2,S2 5 50/50
2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda Farkaš I. 1/S L2,P2 5 70/30
2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu Zlatoš P. * 1/S L2,P1 5 50/50
  • Psychológia, povinný výber: 5 kreditov
2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii Gál T. 2-IKV-111! 1/S L2,S1 5 50/50
2-IKV-183 Psycholingvistika Bašnáková J. 1/S L2,S1 5 50/50
2-IKV-143 Filozofia jazyka Kamhal D. 1/S L2,S1 5 70/30

Výberové predmety

2-AIN-123 Počítačové videnie (1) Ftáčnik M. 1/W L2,P2 5 40/60
2-INF-150 Strojové učenie Vinař T. 1/W L3,P1 6 10/90
2-IKV-184 Kognitívna antropológia Kanovský M. * 1/W L2,S1 5 60/40
2-AIN-181 Evolučné algoritmy Markošová M. 1/S C2 3 40/60
2-IKV-167 Praktický seminár robotiky Petrovič Pa. 1/S S2 3 100/0
2-IKV-261 Logika a kognitívna veda Šefránek J. 2-IKV-103! 1/S L2,S1 5 50/50
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 1/S L2,P2 6 50/50
2-IKV-164 Multiagentové systémy Lúčny A. 2-IKV-103! 1/S L2,P2 5 50/50
2-AIN-501 Metódy v bioinformatike Brejová B., Vinař T. 1-INF-310 1-2/W L2,P2 6 60/40
2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov Gruska D. 1/S L3,P1 4 40/60
2-IKV-181 Význam a komunikácia Kamhal D. 1/S L2,S1 5 70/30
2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení Vinař T. 1/S L4 6 40/60
2-IKV-142 Filozofia konania Višňovský E. * 2/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie Takáč M. * 2/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-265 Rozpoznávanie reči Nagy M. 2/W L2,P2 5 30/70
2-IKV-182 Súčasné teórie vedomia Gáliková S. * 2-IKV-114! 2/W L2,S1 5 50/50 s
2-IKV-233 Kognitívne laboratórium Rybár J. * 2/W C3 5 50/50
2-IKV-236 Ukotvená kognícia Farkaš I. * 2/W S3 5 70/30
2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti Guller D. 2/W C4 6 40/60 s
2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia Takáč M. 2/S L2,P2 6 40/60

Poznámka: Kurzy označené '*' môžu bežať aj v angličtine - sú určené hlavne pre zahraničných študentov na mobilite na UK (kurzy 2-IKV-232 a 2-IKV-236 sú pre nich povinné).

Revision as of 21:05, 17 September 2015 by SpravcaWiki (Talk | contribs) (SpravcaWiki premiestnil stránku Master program in Cognitive Science stary/sk na Master program in Cognitive Science past/sk, ale neponechal presmerovanie)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)