m
Line 104: Line 104:
 
|-
 
|-
 
|2-IKV-142||[[Philosophy of Action|Filozofia konania]]||Višňovský E. *|| ||2/W ||L2,S1||5||50/50
 
|2-IKV-142||[[Philosophy of Action|Filozofia konania]]||Višňovský E. *|| ||2/W ||L2,S1||5||50/50
|-
 
|2-IKV-262||[[Computational Psycholinguistics|Výpočtová psycholingvistika]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] *|| ||2/W ||L2,S1||5||70/30
 
 
|-
 
|-
 
|2-IKV-234||[[Knowledgeable Problem Solving Systems|Znalostné systémy]]||[[Mikulas Popper|Popper M.]] *|| ||2/W ||L2,P2||5||50/50
 
|2-IKV-234||[[Knowledgeable Problem Solving Systems|Znalostné systémy]]||[[Mikulas Popper|Popper M.]] *|| ||2/W ||L2,P2||5||50/50

Revision as of 09:10, 16 September 2008

Magisterský program Kognitívne vedy

Prečítajte si Popis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom tohto programu je Doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.

Bloky vyrovnávacích predmetov
povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)

  • Vyrovnávacie predmety - umelá inteligencia
2-IKV-101 Programovanie (1) Švantner J. 1/W L2,LP2 5 50/50
2-IKV-102 Matematika Kvasnička V. 1/W L2,P2 5 50/50
2-IKV-103 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu Markošová M. 1/W L2,S2 5 50/50
  • Vyrovnávacie predmety - psychológia
2-IKV-111 Základy psychológie Hennelová K. 1/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-112 Moderné sociálne teórie Višňovský E. 1/W L2,LP2 5 50/50

Povinné predmety

2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy Takáč M. 1/W L2,S1 5 70/30
2-IKV-113 Kognitívna psychológia Rybár J. 1/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle Kamhal D. 1/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie Farkaš I. 1/W L2,S1 5 70/30
2-IKV-123 Úvod do neurovedy Ostatníková D. 1/S L3 5 30/70
2-IKV-122 Semestrálny projekt KAI 1/S LP4 5 100/0
2-IKV-921 Diplomový seminár KAI 2/S C4 5 70/30
2-IKV-910 Diplomová práca KAI 2/S D 20 70/30

Povinne voliteľné predmety

  • Umelá inteligencia', povinný výber: 10 kreditov
2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu Zlatoš P. * 1/S L2,P1 5 50/50
2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie Šefránek J. 2-IKV-103! 1/S L2,P2 5 50/50
2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2) Markošová M. 2-IKV-103! 1/S L2,S2 5 50/50
2-IKV-135 Neuropočítanie Farkaš I. 1/S L2,P2 5 70/30
  • Psychológia, povinný výber: 5 kreditov
2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii Ruisel I. 2-IKV-111! 1/S L2,S1 5 50/50
2-IKV-183 Psycholingvistika Hanulová J. 1/S L2,S1 5 50/50
2-IKV-143 Filozofia jazyka Kamhal D. 1/S L2,S1 5 70/30

Výberové predmety

2-AIN-123 Počítačové videnie (1) Ftáčnik M. 1/W L2,P2 5 40/60
2-INF-150 Strojové učenie Hegedüs T. 1/W L3,P1 6 10/90
2-IKV-184 Kognitívna antropológia Kanovský M. * 1/W L2,S1 5 60/40
2-AIN-181 Evolučné algoritmy Markošová M. 1/W C2 3 40/60
2-IKV-167 Praktický seminár robotiky Petrovič Pa. 1/S S2 3 100/0
2-IKV-261 Logika a kognitívna veda Šefránek J. 2-IKV-103! 1/S L2,S1 5 50/50
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 2-IKV-101! and 2-IKV-102! 1/S L2,P2 6 50/50
2-IKV-164 Multiagentové systémy Lúčny A. 2-IKV-103! 1/S L2,P2 5 50/50
2-AIN-503 Seminár z bioinformatiky (1) Brejová B. 1/W S2 1 100/0 s
2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov Gruska D. 1/S L3,P1 4 40/60
2-IKV-181 Význam a komunikácia Kamhal D. 1/S L2,S1 5 70/30
2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení Vinař T. 1/S L4 6 40/60
2-IKV-142 Filozofia konania Višňovský E. * 2/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-234 Znalostné systémy Popper M. * 2/W L2,P2 5 50/50
2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie Takáč M. * 2/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-265 Rozpoznávanie reči Nagy M. 2/W L2,P2 5 30/70
2-IKV-182 Súčasné teórie vedomia Gál E. (KAI) * 2-IKV-114! 2/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-233 Kognitívne laboratórium Rybár J. * 2/W C3 5 50/50
2-IKV-235 Nové trendy v kognitívnej vede Farkaš I. * 2/W S3 5 70/30
2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti Guller D. 2/W C4 6 40/60 s
2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia Takáč M. 2/S L2,P2 6 40/60