(Magisterský program Kognitívna veda)
(2-IKVa-956 Cognitive phenomena)
 
Line 17: Line 17:
 
Štátne skúšky sa budú konať v [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|v zverejnenom termíne]]. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasleduje skúška zo štátnicového predmetu, študent si ťahá náhodne jednu otázku a bude mať čas na prípravu odpovede.
 
Štátne skúšky sa budú konať v [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|v zverejnenom termíne]]. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasleduje skúška zo štátnicového predmetu, študent si ťahá náhodne jednu otázku a bude mať čas na prípravu odpovede.
  
===2-IKVa-956 Cognitive phenomena===
+
===2-IKV-956 Cognitive phenomena===
  
 
1. Perception
 
1. Perception

Latest revision as of 13:00, 10 February 2022

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v slovenskej verzii a v anglickej verzii.

Od akademického roka 2016-2017 program beží v anglickom jazyku.

Štátne záverečné skúšky

Štátne skúšky sa budú konať v v zverejnenom termíne. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasleduje skúška zo štátnicového predmetu, študent si ťahá náhodne jednu otázku a bude mať čas na prípravu odpovede.

2-IKV-956 Cognitive phenomena

1. Perception 2. Attention 3. Memory 4. Language 5. Mental representations 6. Learning 7. Embodiment 8. Emotions 9. Social cognition 10. Consciousness