Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
 
= Magisterský program Kognitívna veda =
 
= Magisterský program Kognitívna veda =
  

Revision as of 19:35, 18 June 2015

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom programu je prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
Koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Bloky vyrovnávacích predmetov
povinný výber: aspoň 1 blok (z 2 blokov)

  • Vyrovnávacie predmety - umelá inteligencia
2-IKV-101 Základy programovania Farkaš I. 1/W P2,C2 5 50/50
2-IKV-102 Matematika Kohanová I. 1/W L2,P2 5 50/50
2-IKV-103 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu Markošová M. 1/W L2,S2 5 50/50
  • Vyrovnávacie predmety - psychológia
2-IKV-111 Základy psychológie Čavojová V. 1/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-116 Metodológia empirického výskumu Kostovičová L. 1/W L2,S1 5 50/50

Povinné predmety

2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy Takáč M. 1/W L2,S1 5 70/30
2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle Kamhal D. 1/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-123 Úvod do neurovedy Ostatníková D. 1/W L3 5 30/70
2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie Farkaš I. 1/W L2,S1 5 70/30
2-IKV-113 Kognitívna psychológia Rybár J. 1/S L2,S2 5 50/50
2-IKV-122 Semestrálny projekt Cimrová B. 1/S LP4 5 100/0
2-IKV-921 Diplomový seminár KAI 2/S C4 5 70/30
2-IKV-910 Diplomová práca KAI 2/S D 20 70/30

Povinne voliteľné predmety

  • Umelá inteligencia, povinný výber: 10 kreditov
2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie Baláž M. 2-IKV-103! 1/S L2,P2 5 50/50
2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2) Markošová M. 2-IKV-103! 1/S L2,S2 5 50/50
2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda Farkaš I. 1/S L2,P2 5 70/30
2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu Zlatoš P. * 1/S L2,P1 5 50/50
  • Psychológia, povinný výber: 5 kreditov
2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii Gál T. 2-IKV-111! 1/S L2,S1 5 50/50
2-IKV-183 Psycholingvistika Bašnáková J. 1/S L2,S1 5 50/50
2-IKV-143 Filozofia jazyka Kamhal D. 1/S L2,S1 5 70/30

Výberové predmety

2-AIN-123 Počítačové videnie (1) Ftáčnik M. 1/W L2,P2 5 40/60
2-INF-150 Strojové učenie Vinař T. 1/W L3,P1 6 10/90
2-IKV-184 Kognitívna antropológia Kanovský M. * 1/W L2,S1 5 60/40
2-AIN-181 Evolučné algoritmy Markošová M. 1/S C2 3 40/60
2-IKV-167 Praktický seminár robotiky Petrovič Pa. 1/S S2 3 100/0
2-IKV-261 Logika a kognitívna veda Šefránek J. 2-IKV-103! 1/S L2,S1 5 50/50
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 1/S L2,P2 6 50/50
2-IKV-164 Multiagentové systémy Lúčny A. 2-IKV-103! 1/S L2,P2 5 50/50
2-AIN-501 Metódy v bioinformatike Brejová B., Vinař T. 1-INF-310 1-2/W L2,P2 6 60/40
2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov Gruska D. 1/S L3,P1 4 40/60
2-IKV-181 Význam a komunikácia Kamhal D. 1/S L2,S1 5 70/30
2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení Vinař T. 1/S L4 6 40/60
2-IKV-142 Filozofia konania Višňovský E. * 2/W L2,S1 5 50/50
2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie Takáč M. * 2/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-265 Rozpoznávanie reči Nagy M. 2/W L2,P2 5 30/70
2-IKV-182 Súčasné teórie vedomia Gáliková S. * 2-IKV-114! 2/W L2,S1 5 50/50 s
2-IKV-233 Kognitívne laboratórium Rybár J. * 2/W C3 5 50/50
2-IKV-236 Ukotvená kognícia Farkaš I. * 2/W S3 5 70/30
2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti Guller D. 2/W C4 6 40/60 s
2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia Takáč M. 2/S L2,P2 6 40/60

Poznámka: Kurzy označené '*' môžu bežať aj v angličtine - sú určené hlavne pre zahraničných študentov na mobilite na UK (kurzy 2-IKV-232 a 2-IKV-236 sú pre nich povinné).