Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Transition to the New Study Program

A newly accredited mAIN study program is effective starting the academic year 2015/2016. Students continuing their study from earlier years must observe the transition requirements.

Study program valid until 2014/2015

The mAIN study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015


Revision as of 08:47, 4 June 2018 by Durikovic (Talk | contribs)