Line 9: Line 9:
 
|column-content =
 
|column-content =
 
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore Informatika na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
 
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore Informatika na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
 
Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:
 
# Informatika ('''Computer Science''', CS)
 
# Softvérové inžinierstvo ('''Software Engineering''', SE)
 
# Dátová veda ('''Data Science''', DS)
 
 
Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:
 
 
S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
 
 
S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a '''Dátová veda''')
 
 
S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: '''Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy''')
 
 
S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci '''Softvérové inžinierstvo''')
 
 
S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
 
 
  
 
;Garant
 
;Garant
Line 58: Line 40:
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="col-sm-6">
 
<div class="col-sm-6">
 +
Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:
 +
# Informatika ('''Computer Science''', CS)
 +
# Softvérové inžinierstvo ('''Software Engineering''', SE)
 +
# Dátová veda ('''Data Science''', DS)
 +
 +
Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:
 +
 +
S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
 +
 +
S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a '''Dátová veda''')
 +
 +
S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: '''Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy''')
 +
 +
S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci '''Softvérové inžinierstvo''')
 +
 +
S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
 +
 +
 
== Štúdium ==
 
== Štúdium ==
 
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]

Revision as of 12:25, 22 March 2022

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore Informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:

  1. Informatika (Computer Science, CS)
  2. Softvérové inžinierstvo (Software Engineering, SE)
  3. Dátová veda (Data Science, DS)

Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:

S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)

S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a Dátová veda)

S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy)

S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci Softvérové inžinierstvo)

S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)


Štúdium

Štátne skúšky

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy v roku 2021.

Ocenené diplomovky