Line 30: Line 30:
 
V akad. roku 2020/21 otvárame predmet v bloku
 
V akad. roku 2020/21 otvárame predmet v bloku
 
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]]
 
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]]
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}
+
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}.
a {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
+
 
<!--
 
<!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===

Revision as of 08:52, 11 January 2021

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je 30. 4. 2019.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Architektúry softvérových systémov

V akad. roku 2020/21 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov a výberové predmety 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy.

Ocenené diplomovky