Line 28: Line 28:
  
 
=== Nový predmet ''Dátové sklady'' ===
 
=== Nový predmet ''Dátové sklady'' ===
V zimnom semestri akad. roka 2020/21 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov,  {{Infolist|2-AIN-268|2-AIN-268/19 Neurónové siete pre počítačové videnie}},    {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
+
V akad. roku 2020/21 otvárame predmet v bloku  
 +
S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov,   
 +
{{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie }},    {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
 
<!--
 
<!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===

Revision as of 09:25, 4 September 2020

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je 30. 4. 2019.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Dátové sklady

V akad. roku 2020/21 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov, 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie , 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Ocenené diplomovky