(Preštruktúrovanie, úprava layoutu (viac miesta pre diplomovky), prihlášky)
Line 16: Line 16:
 
;Všeobecné informácie
 
;Všeobecné informácie
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
:[[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)
+
:[https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI UK]
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 23: Line 23:
 
|column-content =
 
|column-content =
 
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je '''30. 4. 2019'''.<br>
 +
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
 +
 
=== Nový predmet ''Dátové sklady'' ===
 
=== Nový predmet ''Dátové sklady'' ===
 
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
 
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
Line 33: Line 37:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
== Štúdijný plán ==
+
== Štúdium ==
* Courses, blocks, and rules of
+
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
* Predmety, bloky a pravidlá:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
=== Termíny ===
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Termíny zápisu]
*Pozri [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Zápis študentov]
+
== Štátne skúšky ==
 +
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 +
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
 +
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 +
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
 
== Diplomové práce ==
 
== Diplomové práce ==
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
+
* '''Témy z externého prostredia''' veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, '''kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]''' a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-sm-6">
 +
=== Predmety ===
 
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, môžete mať – a veľmi to podporujeme –
 
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
 
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
 
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]
 
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
 
* Ocenené diplomovky:
 
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
=== Termíny  ===
 
Pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
 
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
 
+
=== Odovzdanie ===
== Štátne skúšky ==
+
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
+
</div>
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
+
</div>
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
+
=== Ocenené diplomovky ===
=== Termíny ===
+
* Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
Pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
+
* Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 16:36, 22 March 2019

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je 30. 4. 2019.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Ocenené diplomovky