Line 36: Line 36:
 
== Study Plan ==
 
== Study Plan ==
 
* Courses, blocks, and rules of
 
* Courses, blocks, and rules of
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
 
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]
 
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]

Revision as of 09:42, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Diplomové práce

Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, môžete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Termíny

Pozri Termíny záverečných prác

Štátne skúšky

Termíny

Pozri: Termíny štátnych skúšok