Line 55: Line 55:
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
  
== State Examinations ==
+
== Štátne skúšky ==
* Study of the <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> program with state examinations in the subjects:
+
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-AIN-991.html Diploma thesis defence]
+
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-AIN-953.html Methods of Applied Informatics]
+
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Details on the content and procedure of state examinations]]
+
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Dates & Deadlines ===
 
=== Dates & Deadlines ===
See [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/en|Important Dates for State Examinations and Final Theses]]
+
Pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 07:55, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)