Line 42: Line 42:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
== Diploma Theses ==
+
== Diplomové práce ==
* [[How to Find a Thesis Topic]]
+
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administrative requirements for thesis submission]]
+
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
* Select theses:
+
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 +
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
* Ocenené diplomovky:
 
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
=== Dates & Deadlines ===
 
=== Dates & Deadlines ===
See [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/en|Important Dates for State Examinations and Final Theses]]
+
Pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">

Revision as of 07:53, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)