Line 1: Line 1:
{{Heading|Magisterský program Aplikovaná informatika}}[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
+
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
 +
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
 +
 
 
<div class="row">
 
<div class="row">
 
{{Column
 
{{Column
Line 19: Line 22:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
=== Výber témy diplomovej práce ===
+
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 
+
=== Transition to the New Study Program ===
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
+
A [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html newly accredited <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program]
 
+
is effective starting the academic year 2015/2016.
Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme –
+
Students continuing their study from earlier years must observe
aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci
+
the transition requirements.
z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme.
+
'''Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]
+
a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.'''
+
 
+
=== Nový predmet ''Dátové sklady'' ===
+
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady.
+
<!--
+
=== Prechod na nový študijný program ===
+
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].-->
+
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
== Diplomové práce ==
+
== Study Plan ==
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
+
* Courses, blocks, and rules of
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
+
=== Dates & Deadlines ===
=== Termíny ===
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]
Termín: pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
+
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 +
== Diploma Theses ==
 +
* [[How to Find a Thesis Topic]]
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administrative requirements for thesis submission]]
 +
* Select theses:
 +
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 +
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 +
=== Dates & Deadlines ===
 +
See [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/en|Important Dates for State Examinations and Final Theses]]
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
  
== Štátne skúšky ==
+
== State Examinations ==
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
+
* Study of the <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> program with state examinations in the subjects:
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-AIN-991.html Diploma thesis defence]
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-AIN-953.html Methods of Applied Informatics]
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
+
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Details on the content and procedure of state examinations]]
=== Termíny ===
+
=== Dates & Deadlines ===
pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
+
See [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/en|Important Dates for State Examinations and Final Theses]]
 
</div>
 
</div>
== Prezcie tém DP ==
 
* Prezentované témy diplomových prác: [[media:KAGDM.pdf|KAGDM]], [[media:KAIDuri.pdf|KAI Ďurikovič]], [[media:KAITakac.pdf|Takáč]], [[media:KAIHomola.pdf|Homola]], [[media:KAILucny.pdf|Lúčny]], [[media:KAIMihalik.pdf|Mihálik]], [[media:KAIPetrovic.pdf|Petrovic]], [[media:Silha.pdf|KAFZM Šilha Astronómia]],  [[media:KAIMadaras.pdf|Madaras]], [[media:KAIMadaras2.pdf|Madaras2]]
 
 
</div>
 
</div>
 +
 +
== Study program valid until 2014/2015 ==
 +
 +
[[Master program in Applied Informatics 2010--2015|The <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015]]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 07:47, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Transition to the New Study Program

A newly accredited mAIN study program is effective starting the academic year 2015/2016. Students continuing their study from earlier years must observe the transition requirements.

Study program valid until 2014/2015

The mAIN study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015