Line 1: Line 1:
 
{{Heading|Magisterský program Aplikovaná informatika}}[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
{{Heading|Magisterský program Aplikovaná informatika}}[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
  
</div>
 
 
<div class="row">
 
<div class="row">
 
{{Column
 
{{Column
Line 21: Line 20:
 
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
+
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady.
 +
}}
  
 
== Diplomové práce ==
 
== Diplomové práce ==

Revision as of 08:07, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

{{Column |width = 6 |class = col-sm-6 |column-content =

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-291 2-AIN-291/15 Dátové sklady. ]

Diplomové práce

Termíny

Termín: pozri Termíny záverečných prác

Štátne skúšky

Termíny

pozri: Termíny štátnych skúšok

</div>