m (vsetky terminy sa koncentruju na jednu stranku, aby ich aktualizacia nebola nocna mora)
Line 21: Line 21:
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
 
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
 
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>].
 
Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.
 
}}
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="col-sm-4">
 
== Študijný plán ==
 
* Predmety, bloky a pravidlá
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzného programu mAIN/k]
 
=== Termíny ===
 
* Viď [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/ zápis študentov] na stránkach študijného oddelenia FMFI
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
  
 
== Diplomové práce ==
 
== Diplomové práce ==

Revision as of 08:03, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

{{Column |width = 6 |class = col-sm-6 |column-content =

Nový predmet Dátové sklady

V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady.

Diplomové práce

Termíny

Termín: pozri Termíny záverečných prác

Štátne skúšky

Termíny

pozri: Termíny štátnych skúšok

</div>