m
m
Line 30: Line 30:
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
 
== Študijný plán ==
 
== Študijný plán ==
* '''Otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady, vyučuje sa už v tomto semestri'''
+
* '''Otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}, vyučuje sa už v tomto semestri'''
 
* Predmety, bloky a pravidlá
 
* Predmety, bloky a pravidlá
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]

Revision as of 14:41, 25 September 2017

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Nový predmet Dátové sklady

V tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady. Do AISu sme ho zaradili až tento týždeň, ale bude sa vyučovať už v tomto zimnom semestri, takže s ním môžete počítať!

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. – 23. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program mAIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015