m
m
Line 30: Line 30:
 
== Študijný plán ==
 
== Študijný plán ==
 
* Predmety, bloky a pravidlá
 
* Predmety, bloky a pravidlá
** Dôležitá informácia: <font color="green">'''v tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady, ktorý je zatiaľ chybne v AISe zaradený do letného semestra, ale bude už teraz v zimnom, takže s ním môžete počítať!'''</font>
+
** Dôležitá informácia: <font color="green">'''v tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady, ktorý sa  v AISe zaradil do zimného semestra až tento týždeň, ale bude už teraz v zimnom, takže s ním môžete počítať!'''</font>
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzného programu mAIN/k]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzného programu mAIN/k]

Revision as of 01:55, 14 September 2016

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

  • Predmety, bloky a pravidlá
    • Dôležitá informácia: v tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady, ktorý sa v AISe zaradil do zimného semestra až tento týždeň, ale bude už teraz v zimnom, takže s ním môžete počítať!
    • programu mAIN
    • konverzného programu mAIN/k

Termíny

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. – 23. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program mAIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015